FANDOM


All humans who appear in the visual novel.

Main Human CharactersEdit

 • Midori Kusunoki
 • Yoshihito Kanamori
 • Takeshi Nonomiya
 • Michiru Sakurada
 • Yukari Sakaki
 • Yoko Numata
 • Hikaru Nihei
 • Aya Souma
 • Tomoko Okada
 • Nafumi Shintani
 • Yuuki Noda
 • Masaaki Yoshikawa
 • Shuuichi Arimori
 • Nurse
 • Marie Moriya (when she was still alive)

All items (1)